اعضای هیات مدیره

 دکتر باقر لاریجانی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد پژوهی

مدیر عامل

دکتر ایرج نبی پور

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر فرشاد فرزادفر

خزانه دار

محسن اسدی لاری

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر مسلم بهادری

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر حسین ملک افضلی اردکانی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر پروین پاسالار

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر پروین منصوری

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر عطااله پورعباسی

بازرس اصلی

دکتر هانیه سادات اجتهد

بازرس علی البدل