راهنماهای بالینی دیابت،افت قند و متابولیسم گلوکز

گایدلاین های بین المللی

No Title
Link

1 Improving Care and Promoting Health in Populations: Standards of Care in Diabetes—2023 Download
2
Management of Diabetes in Advanced Chronic Kidney Disease &Hemodialysis

Download
3
Diabetes and Ramadan: Practical guidelines 2021

Download
4
Standards of Medical Care in Diabetes—2022

Download
5
KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease

Download
6
Executive summary of the 2020 KDIGO Diabetes Management in CKD Guideline: evidence-based advances in monitoring and treatment

Download

راهنماهای بالینی ملی


ردیف

عنوان لینک
1

   راهنمای طبابت بالینی ورزش درمانی در بیماران دیابتی

دانلود
2

   راهنمای تجویز انسولین

دانلود
3

   شناسنامه و استاندارد خدمت، تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به دیابت (بزرگسال)

دانلود