راهنماهای بالینی چاقی و اختلالات لیپید

راهنماهای بین المللی

ردیف عنوان لینک
1 Lipid Management in Patients with Endocrine Disorders Download

راهنماهای بالینی ملی

ردیف عنوان لینک
1


   شناسنامه و استاندارد خدمت، مدیریت وزن در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در بیماران سرپایی

دانلود
2


   شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماری های التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر

دانلود
3


   شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی

دانلود
4


   شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات خوردن

دانلود
5


   شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی

دانلود
6


   شناسنامه و استاندارد خدمت کنترل وزن در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی

دانلود
7

   شناسنامه و استاندارد خدمت کنترل وزن در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی

دانلود