وبینارهای حوزه استئوپروز

  وبینار بیماری سارکوپنی: اپیدمیولوژی، مراقبت و عوامل پیشگیرانه

 وبینار معرفی و راه های پیشگیری از بیماری پوکی استخوان ویژه کاربران و کتابداران کتابخانه های عمومی کشور

 وبینار نقش طب تلفیقی در پیشگیری و کنترل پوکی استخوان

وبینار تازه های استئوپروز

دوره آموزش اصول مدیریت و کنترل استئوپروز

سخنرانی جناب آقای دکتر دیمای سخنران ویژه دومین کنگره همگرایی در علوم غدد با موضوع:

Fracture risk in patients with chronic lung diseace

سخنرانی جناب آقای دکتر رنه ریززولی سخنران ویژه دومین کنگره همگرایی در علوم غدد با موضوع :

Sequential therapy in osteoporosis

سخنرانی جناب آقای دکتر افشین استوار سخنران ویژه دومین کنگره همگرایی در علوم غدد با موضوع:

Science Convergence and Bone health

سخنرانی جناب آقای دکتر فرشاد شریفی سخنران ویژه دومین کنگره همگرایی در علوم غدد با موضوع :

Aginge and endocrine system

سخنرانی سرکارخانم دکتر گیتا شفیعی سخنران ویژه دومین کنگره همگرایی در علوم غدد با موضوع :

Sarcopenia as a metabolic muscle heaith problem

سخنرانی جناب آقای دکتر حسین فخرزاده سخنران ویژه دومین کنگره همگرایی در علوم غدد با موضوع :

Geriatric cardiology : An intriduction