عوارض چاقی

امروزه دو عامل عادات غذایی نادرست و عدم تحرک و فعالیت بدنی، بیماری چاقی را به یکی از مهم ترین چالش های سلامت در دنیا تبدیل کرده است. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، در سال 2015 میلادی، 3/2 بیلیون بزرگسال دچار افزایش وزن و 700 میلیون نفر مبتلا به چاقی هستند.

در بررسی های انجام شده در ایران، فراوانی توامان اضافه وزن و چاقی در سال 2005 میلادی در قالب مطالعه کشوری سلامت، 8/42 درصد در مردان و 57 در صد در زنان برآورد شد که در سال 2015 با روندی رو به افزایش به 54 درصد در مردان و 74 در صد در زنان می رسد.

در بررسی با منتسب به بیماری ها که در سال 2010 انجام گرفت، نشان داده شد که بالا بودن نمایه ی توده بدنی به عنوان معیار تشخیص ابتلا به اضافه وزن و چاقی در بین 3 عامل خطر ابتلا به بیماری ها ومرگ و میر در ایران، جایکاه نخست را دارد.

چاقی عامل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های مزمن دیگر مانند بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، سکته، استئوآرتریت و سرطان است و مهم ترین عامل خطر سلامتی برای مردم جامعه در تمام گروه های سنی محسوب می شود و از سوی دیگر بار زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و هزینه های سلامتی کشور به همراه دارد تحمیل می کند.

کتاب با عنوان«چاقی، علل، عوارض و درمان» برای عموم کتابی است که به بحث و بررسی بیماری چاقی از دیدگاه های مختلف و ارایه راه کارهای درمانی جهت افزایش آگاهی عموم جامعه در مورد اهمیت پیشگیری و لزوم درمان چاقی می پردازد. امید است کتاب بتواند به عنوان گامی موثر در افزایش آگاهی و بهبود نگر مردم جامعه به چاقی و پاسخ گویی به پرسش بیماران باشد.

نوع : کتاب
نویسنده (ها) : دکتر باقر لاریجانی، دکتر شیرین حسنی رنجبر، دکتر احمدرضا سروش، دکتر سعید حسینی، دکتر سیدمسعود ارزاقی، دکتر اکرم پورشمس، دکتر مسعود فشارکی، دکتر کیانوش حسینی
شیوه پدیدآوری : تالیف
سال انتشار : 9/23/2015
ناشر : نوآوران سینا