تعداد بازدید : 677 - تاریخ خبر : یکشنبه 22 آبان 1401 - 13:05  
عملکرد انسولین

انسولین دارویی است که گلوکز خون (قند) را پایین می آورد وانواع مختلفی دارد. هر کدام از انواع انسولین درزمان خاصی عمل می کند. به منظور آگاهی از نحوه ی عمل انسولین لازم است با مفهوم زمان شروع، اوج اثر، و طول مدت اثر انسولین آشنا شویم.

 

شروع مربوط به زمانی است که کار انسولین آغاز می شود.

اوج اثر زمانی که انسولین حد اکثر اثر خود را دارد نشان می دهد.

طول اثر مدت زمان تاثیر انسولین را نشان می دهد.

بیشترین احتمال بروز افت قند خون زمانی است که انسولین شما در زمان اوج اثر خود است، و شما فعالیت فیزیکی خود را افزایش داده، و یا غذای کمتری مصرف کرده اید. اگر معمولا" دچار افت قند خون می شوید، برای تنظیم انسولین خود با پزشک و یا گروه آموزش مشورت کنید.

زمان معمول عملکرد انسولین

 

محصول

زمان مصرف

شروع

اوج اثر

مدت اثر

سریع الاثر

لیسپرو

آسپارت

15-0دقیقه قبل از غذا

30-10  دقیقه

30 دقیقه تا

3 ساعت

5-3 ساعت

کوتاه اثر

رگولار

30 دقیقه قبل از غذا

30 دقیقه

5-1 ساعت

8 ساعت

متوسط الاثر

ان پی اچ

لازم نیست همراه غذا تزریق شود

4-1 ساعت

12-4 ساعت

26-14 ساعت

طولانی اثر

گلارژین

دتمیر

لازم نیست همراه غذا تزریق شود

2-1 ساعت

حد اقل

بیش از 24 ساعت